Sıkça Sorulan Sorular

UETDS Hakkında

U-ETDS, Ulaştırma Bakanlığı tarafından devreye alınan Ulaştırma, Elektronik Takip ve Denetleme Sisteminin kısaltmasıdır. Bu sistemin amacı yük, yolcu ve kargo taşımacılığını denetim altına almak ve yollarda oluşabilecek düzensizlikleri ortadan kaldırmaktır.

Yük taşımacılığında miktarın bildirilmesi, hangi yolcunun nereden nereye seyahat ettiğinin takip edilmesi, yolcuların bilgilerinin tutulması ve karayolu üzerindeki tüm güvenliğin dikkatli bir şekilde sağlanması için oluşturulmuş bir sistemdir.

Sistem 8 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak işlemeye başlamıştır. Bu sistem sayesinde yollarda yapılacak tüm korsan taşımacılığının önüne geçmek ve tüm hizmetlerin tek bir sistem üzerinden denetlenmesini sağlamak en temel hedef olarak ortaya koyulmuştur.

U-ETDS sisteminin uygulamaya alınmasındaki temel amaç yolcu ve yük taşımacılığında korsanı engellemektir. Bu sayede devletten kaçırılan vergi oranının düşmesi ve yolcuların güvenliğinin belli oranda sağlanması amaçlanıyor.

Ulaştırma Bakanlığı bu sistemin yol ve yolcu güvenliği için yapıldığını vurgulamakla birlikte, bunun yanında yolcular arasındaki insanların sorgulanması, sigortacılık, ihtiyaçlar, şehircilik ve araç pazarı gibi konularda ortaya çıkabilecek ihtiyaçların da önceden belirlenmesinin sağlaması kapsam içerisinde belirtilebilir. Asıl amacı; taşınacak olan yükün ve insanların belgelenmesi olarak lanse edilen bir sistem olsa da daha geniş bir yelpazede fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

U-ETDS sistemi sayesinde firmaya ait olan tüm seferlerin sorgulaması rahatlıkla yapılabiliyor. Bu sistem ile hem firma hem de Ulaştırma Bakanlığı sefer sırasında bulunan tüm personeli, yolcuları ve yükü net bir şekilde görme şansına sahip olabiliyor.

Sorgulama için öncelikle sisteme kayıt olmalı ve araca ait bilgileri de girdikten sonra işlem doğru bir şekilde yapılmalıdır. Ardından gerekli işlem uygulama üzerinden doğru şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilir.

U-ETDS uygulaması sayesinde hem bakanlık hem de firma aylık raporlara dahi kolay bir şekilde ulaşma hakkına sahip oluyor. Sefer öncesinde girilen bilgiler sayesinde araçta kullanılan personeller, ne kadar yolcu taşındığı hakkında net bilgiler rapor halinde alınabilecektir.

Raporlama işlemi farklı parametrelere bakılarak hızlı bir şekilde yapılabilecektir. Ay bazında kaç sefer yapıldığı ve kaç yolcu taşındığı görülebilecek. Şoför bazında kaç sefere dahil olduğu bilgisi görülebilecek ve araç bazında da ay boyunda o aracın kaç sefere çıktığı ve kaç yolcu taşıdığı raporlanması yapılabilecektir.

U-ETDS, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’nin kısaltması olarak kullanılan yeni bir sistemdir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan sistem sayesinde ülkemiz karayolları üzerinde yolcu, yük ve kargo taşımacılı yapan tüm firmaların zorunlu bir şekilde kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

Yolcu taşımacılığında kayıtlı olan araç içerisinde yolculuk yapacak tüm sefer personeli ve yolcular tek tek girilmek zorundadır. Bu işlem için yolcunun kimlik bilgileri, nereden sefere dahil olduğu ve son durak olarak nereye tercih ettiği eksiksiz olarak girilmelidir. Sistem sayesinde bakanlık otomatik bir şekilde tüm seferleri sistem üzerinden görebilecek ve gerekli raporlamayı yapabilecektir. Sefer ve yolcu raporlama sayesinde hangi ay kaç sefer yapıldığı ve ne kadar yolcu taşındığı bilgileri ortaya çıkmış olacaktır.

U-ETDS sistemi sayesinde yolcu ve yük taşıyan araçlarda bulunacak tüm personellerin kaydı da doğru bir şekilde yapılmalıdır. Şoför’e ait tüm bilgiler. Ehliyet, kimlik bilgileri kullandığı araç ile birlikte kayıt altına alınmalıdır. Yolcu taşımacılığında şoför ile birlikte hostes ve yardımcı şoföre ait bilgiler de sisteme eklemelidir.

Öncelikle araç tercih edilmeli ardından bu işlemler eksiksiz olarak yapılmalıdır. Bu sayede bakanlık çalışanların doğru şekildi dinlenip dinlenmediğini kontrol etmek ve karayollarında yer alan sürücülerin durumunu tek bir noktadan raporlama ve göre durumuna sahip olacaktır.

U-ETDS sistemi sayesinde Ulaştırma Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyi ve kayıt dışı çalışma şartlarını azaltmayı da amaçlıyor. Sisteme girmek için o nedenle firmanın resmi kayıtlarının eksiksiz olması gerekiyor.

Sisteme dahil olması gereken yolcu, yük ve kargo taşımacılığı yapan firmaların A1, A2, B1, B2, D1, D2 ve T yetki belgelerine sahip olması gerekiyor. Çalışanlarının tamamının SGK’lı olmaları gerekiyor. Sigortalı çalışan olmayan herhangi bir personel araçlarda bu nedenle seyahat edemeyecektir.

E-ETDS uygulaması Ulaştırma Bakanlığı tarafından karayollarında kullanılacak tüm yolcu ve yük nakli yapan araçların denetlenmesi için oluşturulan bir sistemdir. Sistemi kullanmak resmi gazetede kanunun yayınlanması ile birlikte zorunlu hale getirilmiştir. Sistemi kullanmak zorunda olan tüm firmalar araç kayıtlarını doğru şekilde yapmak zorundadır.

Yük ya da yolcu taşımak için kullanılacak olan araca ait tüm bilgiler eksiksiz olarak sisteme girilmek zorunadır. Kullanılacak araçta takılı olan plaka, aracın markası, modeli, yılı ve kullandığı yakıt türü bir kez sisteme kayıt edildikten sonra her seferde seçilerek kullanılması sağlanabilecek. Bu sayede denetlemeler daha doğru ve hızlı bir şekilde yapılarak devletin kontrol mekanizması daha hızlı bir şekilde ilerlemiş olacaktır.

U-ETDS sistemini kullanmak zorunda olan birçok firma işleyiş sürecini merak etmektedir. Firma bir sefere mahsus olarak bölge müdürlüklerine giderek yazılı başvuru yapmalıdır. Müdürlük firmaya Yolcu Takip Sistemi servislerini kullanabilmesi için gerekli olan kullanıcı adı, şifresi ve İP yetkilendirmesi yapacaktır. Bu tanımlamanın ardından önceden hazırlanmış olan yolcu, sefer ve araç bilgilerini Türksat sistemi üzerinden U-ETDS’ye aktarabilecektir.

Firma istemesi halinde işlemlerini E-Devlet üzerinden de yapabilecektir. Tam bir elektronik altyapıya sahip olmayan yolcu ve yük taşıyan firmalar işlemlerini kamu.turkiye.gov.tr adresi üzerinden hızlı bir şekilde yapabilecektir. Bu işlemler manuel olarak yapılacağı için sistemi kullanacak kişinin bölge müdürlüğü tarafından yetkilendirilmesi gerekecektir.

U-ETDS yani Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi içerisinde kayıt edilen bilgilerin ışığında raporlama daha doğru ve net bir şekilde yapılabilecektir. Bu işlemin yapılabilmesi UDHB sayesinde olacak ve ileriye dönük kesin sonuçların alınması ve planlamaların yapılmasına yardımcı olacaktır.

Taşıma yapılan iller arasında yapılan yolcu ve eşya taşımacılığı ve yurt dışına yapılan transferler hakkında istatistikler görülebilecek. Eşya taşımacılığındaki yük miktarı, devamlı olarak kullanılan kara yolları, yolculuk için birden fazla araç kullanan kişiler, eşya taşımacılığı yapan firmalara ait istatistikler, tarifeli ve tarifesiz seferlerde taşınan yolcular ile ilgili net bilgiler bu sayede verilecektir. Bu istatistiklerin tamamı daha sonra raporlama yapılarak geleceğe yönelik durumların daha doğru bir şekilde değerlendirme imkanı olacaktır.

U-ETDS, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi’nin tam olarak kısaltmasıdır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından devreye sokulan sistem sayesinde karayolları üzerinde yolcu, yük taşımacılığı yapan tüm firmaları, araçları ve personeller ile birlikte yolcuların takip edilmesini kolay bir hale getiriyor.

Bu sistem sayesinde yük ve yolcu taşımacılığında oluşacak tüm kayıt dışılıklar ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Denetim personeli taşıma yapan aracın marka, modelini, şoförün SRC bilgilerinizi, eşya denetimini ve sefer denetimlerini hepsini tek bir noktadan yapma şansına sahip oluyor. Çalışacak personelin SGK olmadan çalıştırılması da bu sistem sayesinde büyük oranda engellenmiş olması amaçlanıyor.

U-ETDS sistemi sayesinde Ulaştırma Bakanlığı birçok denetimin daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını hedefliyor. Yolcu taşımacılığında tüm araçların, personelin ve şoföre ait bilgilere anında ulaşmayı amaçlıyor. Bunun yanında yolcu bilgilerinin de alınarak oluşabilecek kaçak seyahatlerinde bu şekilde önüne geçmesi amaçlanıyor.

Tüm bu güvenlik kontrollerinin yanı sıra kayıt dışı yük ve yolcu taşımacılığının büyük oranda azalmasını sağlamayı amaçlıyorlar. Tüm işlemlerin sonunda uzun vadede iki şehir arasında ki yolcu ve yük taşıma istatistiklerini, ihtiyaç duyulan yol kalitesinin belirlenmesini ve diğer detaylar hakkında gerekli istatistiklere ulaşmayı amaçlıyorlar. Bu işlemlerin tek bir ekrandan yapılacak olması sayesinde uzun vadede sunulan hizmetin kalitesinin de büyük oranda arttırılması da amaçlanıyor.

UETDS İstanbul Hakkında

U-ETDS İstanbul sayesinde birçok işlem daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılma imkanına kavuşacak. Bu işlemler Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere firmalar ve yolcular açısından da önemli avantajlar sağlanacaktır. Bakanlık sistem sayesinde denetimleri daha hızlı ve kolay bir şekilde yaparak kayıt dışı yolcu ve yük taşımacılığını azaltacaktır.

Firmalar ile yolcuların güvenliğini sağlamakla birlikte araçların nasıl ve ne şekilde kullandığına dair aylık raporlara ulaşabilecektir. Yolcular seferlerini e-devlet üzerinden görebilecek ve oluşabilecek mağduriyet durumu haline başvurularını sistem üzerinden yaparak çözümüzü hızlandırabilecektir.

Sisteme girilecek olan araç plakası, güzergah bilgisi, sefer tarihi ve saati, görevli personele ilgili bilgiler ile yolculara ait tüm bilgiler kolay bir şekilde gerekli devlet kurumları tarafından hızlı bir şekilde sorgulanabilecektir.

U-ETDS İstanbul Kayıt işlemi Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yapılacak olan yazılı dilekçe başvurusunun ardından yapılacaktır. Firmaya verilecek olan kullanıcı hesap bilgileri ve tanımlanmış İP numarası ile kayıt için gerekli bilgilere sahip olacaksınız.

Firmanızın bu sisteme dahil olması için gerekli olan kayıt bilgilerine ulaştıktan sonra sisteme kayıt işleminiz firmamız tarafından yapılacaktır. Ardından gerekli bilgilerin girilmesi, yolcuların kayıt edilmesi ve güzergah rotalarının belirlenmesi işlemleri doğru şekilde yapılabilecektir.

U-ETDS sistemi Ulaştırma Bakanlığı ve firmaların yanı sıra yolculuk yapan insanlar içinde önemli avantajları olacaktır. Yolcu yapacağı seyahatin resmi olarak kayıt altında olup olmadığına e-devlet sistemi üzerinden bakabilecektir. Bu da sonradan ya da yolculuk sırasında oluşabilecek tüm mağduriyetin bu şekilde önüne geçmesi sağlanabilecektir.

Yolculuk sırasında oluşabilecek sorunlar, şikayetler ve bagajın kaybolması durumunda çözümler sistem üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilecektir. Sıkı denetimlerin olması ve tedbirlerin sıkı olması da oluşabilecek kaza riskini de minimize ederek yolcu güvenliğinin arttırılması sağlanacaktır. Bu da tüm detayları ile yolcuların konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlayacaktır.

U-ETDS sistemi sayesinde tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan firmalar için önemli avantajlar sunulmuş olacaktır. Firma öncelikle taşımayı gerçekleştireceği güzergahı e-devlet sistemi üzerinden rahatça belirleme ve bunu işleme imkanı bulacaktır.

Bu sayede tüm belgeleri tam olan ve nizami bir şekilde çalışma yürüten firmalar diğerlerine göre daha avantajlı bir hale gelmiş olacak. Sisteme araç kayıt edilmesi ve tüm yolcuların tek bir sistem ile giriş yapılabilecek olması da sunulan avantajlar arasında olacaktır.

Pricing & Support

Efficiently enable enabled sources and cost effective products. Completely synthesize principle-centered information after ethical communities. Efficiently innovate open-source infrastructures via inexpensive materials.

Objectively integrate enterprise-wide strategic theme areas with functionalized infrastructures. Interactively productize premium technologies whereas interdependent quality vectors. Rapaciously utilize enterprise experiences via 24/7 markets.

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically.

In beta test Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

Managing Files

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.

Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination At the end of the day.

Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball.

Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas.

Tips & Tricks

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion

odcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball

Completely synergize resource taxing relationships via premier niche markets. Professionally cultivate one-to-one customer service with robust ideas.

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior

Desteğe mi İhtiyacınız Var?

UETDS İstanbul ile ilgili aklınıza takılan her soruyu yanıtlamaya hazırız!

Soru Sormak İstiyorum
WhatsApp WhatsApp